PŘÍSTŘEŠKY NA AUTA

U výroby zahradních produktů jsou přípustné mikrotrhliny, suky.
Některé snímky jsou vyhotoveny na zvláštní objednávky zákazníků a mohou se lišit od popisu uvedeného na stránce.


PŘÍSTŘEŠEK VZOR 1

Specifikace:

   Konstrukční sloupy 14 x 14 cm, výška 200 cm.;

   Zábradlí ve výšce 100 cm, ukončené loketní opěrou;

   Sedlová střešní konstrukce, krokvově-hambalková, úhel sklonu střechy 30°

   Střešní plocha bedněná podhledovou deskou, následně pokrytá bitumenovým šindelem Sonata (barva volitelná);

   Okap střechy je vysunutý mimo základ střechy 30 a 20 cm ve štítu;

   Dvojitá impregnace všech prvků Drewnochronem (barva volitelná);

    Postavení konstrukce na podkladu, který připraví objednávající, nebo na betonových tvarovkách;

    Montáž.

  CENÍK

Rozměryvys.Cena:
400cm x 240cm2,90m70180 Kć
500cm x 280cm3,10m93610 Kć
600cm x 330cm3,30m125290 Kć

Podmínky

Objednávající je povinen oznámit následující skutečnosti:
1. Není příjezdová cesta k místu montáže.
2. Není přístup k proudu na místě montáže nebo nevyhovuje vzdálenost od jeho zdroje.
3. Tvar pozemku (u sklonu pozemku nad  2 % je vyžadována nivelace objednávajícím).
4. O jiných nepopsaných překážkách pro montáž (bláto, záplavové území, atd.).

GALERIE

PŘÍSTŘEŠEK MODEL 5

Specifikace:

   Konstrukční sloupy 14 x 14 cm, výška 200 cm.;

   Sedlová střešní konstrukce, úhel sklonu střechy 30°;

   Střešní plocha bedněná podhledovou deskou, následně pokrytá plechovou střešní taškou (barva volitelná);

   Okap střechy je vysunutý mimo základ střechy po 30 cm z každé strany;

   Žlaby značky Gamrat (šířka žlabů 75 mm, barva hnědá), podžlabový pás;

   Dvojitá impregnace všech prvků Drewnochronem (barva volitelná);

   Postavení konstrukce na podkladu, který připraví objednávající, nebo na betonových tvarovkách;

    Montáž.

CENÍK

RozměrCena:
500 x 300 cm84700 Kć
600 x 300 cm93500 Kć
600 x 400 cm110110 Kć

Podmínky

Objednávající je povinen oznámit následující skutečnosti:
1. Není příjezdová cesta k místu montáže.
2. Není přístup k proudu na místě montáže nebo nevyhovuje vzdálenost od jeho zdroje.
3. Tvar pozemku (u sklonu pozemku nad  2 % je vyžadována nivelace objednávajícím).
4. O jiných nepopsaných překážkách pro montáž (bláto, záplavové území, atd.).

GALERIE

PŘÍSTŘEŠEK VZOR 7

Specifikace:

   Konstrukční sloupy 14 x 14 cm;

   Sedlová střešní konstrukce, krokvově-hambalková, úhel sklonu střechy 25-30°;

   Střešní plocha bedněná dřevěným obkladem, následně pokrytá bitumenovým šindelem Sonata (barva volitelná);

   Střešní podhled z vnitřní strany impregnovaný;

    Okap střechy je vysunutý 30 i 20 cm ve štítu;

    Oblouky provedené z lepeného dříví;

    Dvojitá impregnace všech prvků Drewnochronem (barva volitelná);

    Sloupy připevněné k podkladu pomocí kovových kotev;

    Montáž.

CENÍK

RozmerDelkaSirkaVyskaCena
400×600 cm6,0 m4,0 m3,6 m137500 Kć 

Podmínky

Objednávající je povinen oznámit následující skutečnosti:
1. Není příjezdová cesta k místu montáže.
2. Není přístup k proudu na místě montáže nebo nevyhovuje vzdálenost od jeho zdroje.
3. Tvar pozemku (u sklonu pozemku nad  2 % je vyžadována nivelace objednávajícím).
4. O jiných nepopsaných překážkách pro montáž (bláto, záplavové území, atd.).

GALERIE

PŘÍSTŘEŠEK VZOR 7